Total Pageviews

Monday, August 1, 2011

Peribahasa Aceh - Hadih Maja (0011-0020)

0011.
aMPoeN Na Di iDi CuT, PoCuT Na Di SaMaLaNGa, PeuReuLee BReuH JaK u TaNGSe, PeuReuLee PaKe TRoN u BaNDa, PeuReuLee KeuBeu JaK u JaNTHo, PeuReuLee PuTRoe Na Di KeuMaLa.

0012.
BaK JieDuK TeuLeuMiek-LeuMiek, MuKa TuBai TeuSeuNYoM-SeuNYoM, WaTei Ji JaK TeuBuNGKoK-BuNGKoK, HaTe KuRoK Jie PuBLoe NGoeN.

0013.
BaK PeNG DuRoeH JaNGGoeT, BaK BRoeT aLeH Do'a


0014.
LaGee Ta MeuKaT SiRa LaM uJeuN, MaSeN Keu TaBeu HaNJeuT Ta PeuTeuN.

0015.
LaGee u MeuNaN MiNYeuK, LaGee Du MeuNaN aNeuK.

0016.
LeuNGoe oeN KaYee Ka MeuTeuPeu CiCeM, TeuSeuNYoM NeuKHeM Ka MeuTeuHo MaKNa.

0017.
MeuNYoe JeuT Ta PeuLaKu, BoH LaBu JeuT Keu aSoe KaYa, MeuNYoe HaN Ta Teu'oH PeuLaKu, aNeuK TeuNGKu JeuT Keu BeuLaGa.

0018.
MeuRiRi uRoeT Ta iKaT Keu BeuNTeuNG, MeuRiRi uReuNG JeuT Ta BoH Keu RaJa.

0019.
NiBaK Ta aSeK GeT Ta aNGGoK, Beu THaT BRoK BRoK aSai KaNa.

0020.
TaJaK BeuLaKu LieNGGaNG, TaPiNGGaNG BeuLaKu iJa, TaNGui BeuLaKu TuBoH, TaPaJoH BeuLaKu aTRa.

No comments:

Post a Comment